Cennik usług biura rachunkowego Warszawa


Od149 zł
 • Cennik usług: Podatkowa księga przychodów i rozchodów
 • prowadzenie podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji na potrzeby podatku VAT (od towarów i usług)
 • sporządzanie i składanie comiesięcznych deklaracji podatkowych oraz plików jpk,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i wartości prawnych
 • przygotowanie rocznych zeznań podatkowych
 • kontakty z urzędami podatkowymi i pomoc w trakcie kontroli podatkowych.

Od120 zł
 • Cennik usług: Rozliczenia na zasadach ryczałtu
 • prowadzenie ewidencji przychodów,
 • prowadzenie ewidencji na potrzeby podatku VAT,
 • sporządzanie i składanie comiesięcznych deklaracji podatkowych oraz plików jpk,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
 • przygotowanie rocznego zeznania PIT-28.

Od399 zł
 • Cennik Usług: Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • przygotowywanie polityki rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont dla nowo powstałych podmiotów,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości oraz obowiązującym stanem prawnym,
 • uzgadnianie kont księgowych oraz prowadzenie rozrachunków zobowiązań i należności,
 • prowadzenie ewidencji na potrzeby podatku VAT (od towarów i usług)
 • sporządzanie oraz składanie comiesięcznych deklaracji podatkowych oraz plików jpk,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i wartości prawnych,
 • rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych, takich jak WNT, WDT, import lub eksport usług,
 • sporządzenie i składanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości,
 • kontakty z urzędami podatkowymi i pomoc w trakcie kontroli podatkowych.

za osobę30 zł
 • Cennik usług: kadry i płace z obsługą ZUS i US:
 • sporządzanie list płac pracowników oraz kart wynagrodzeń,
 • prowadzenie akt osobowych, rejestracja zwolnień lekarskich, urlopów, godzin nadliczbowych,
 • naliczanie podatku PIT 4
 • prowadzenie dokumentacji i rozliczeń z ZUS,
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z zawarciem oraz rozwiązaniem stosunku pracy,
 • ewidencja i kontrola ważności okresowych badań lekarskich, szkoleń BHP, urlopów pracowniczych,
 • sporządzanie raportów dla osób ubezpieczonych RMUA,
 • sporządzanie rocznych informacji podatkowych dla pracowników PIT-11,
 • doradztwo w zakresie prawa pracy oraz obowiązków płatników składek ZUS,
 • sporządzanie i obsługa umów cywilnoprawnych.