fbpx

Biuro rachunkowe Tarchomin cennik

Podatkowa księga przychodów i rozchodów cennik / KPiR

Do 5 dokumentów – 150 zł netto / miesięcznie

Od 6 do 20 dokumentów – 200 zł netto / miesięcznie

Od 21 do 30 dokumentów – 250 zł netto / miesięcznie

Od 31 do 50 dokumentów – 300 zł netto / miesięcznie

Od 51 do 75 dokumentów –  400 zł netto / miesięcznie

Od 76 do 100 dokumentów – 500 zł netto / miesięcznie

Powyżej 100 dokumentów – 5 zł netto za każdy dokument

W ramach obsługi nasze biuro księgowe oferuje państwu:

 • prowadzenie podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji na potrzeby podatku VAT (od towarów i usług)
 • sporządzanie i składanie comiesięcznych deklaracji podatkowych oraz plików jpk,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i wartości prawnych
 • przygotowanie rocznych zeznań podatkowych
 • kontakty z urzędami podatkowymi i pomoc w trakcie kontroli podatkowych.
 • Posiadamy Certyfikat Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych tzw. certyfikat księgowego lub certyfikat księgowy
 • Mają Państwo możliwość spotkania się z nami w siedzibie. Biuro Rachunkowe Białołęka mieści się na Tarchominie ul. Maciejewskiego 1/ lokal U1

Ceny uzależnione są od rodzaju wykonywanej działalności ilości dokumentów zagranicznych i są zawsze ostatecznie podawane na rozmowie i wpisane do umowy.

Rozliczanie na zasadach ryczałtu – Biuro Rachunkowe Tarchomin Cennik

Do 5 dokumentów – 150 zł netto / miesięcznie

Od 6 do 20 dokumentów – 200 zł netto / miesięcznie

Od 21 do 30 dokumentów – 250 zł netto / miesięcznie

Od 31 do 50 dokumentów – 300 zł netto / miesięcznie

Od 51 do 75 dokumentów –  400 zł netto / miesięcznie

Od 76 do 100 dokumentów – 500 zł netto / miesięcznie

Powyżej 100 dokumentów – 5 zł netto za każdy dokument

 • prowadzenie ewidencji przychodów,
 • prowadzenie ewidencji na potrzeby podatku VAT,
 • sporządzanie i składanie comiesięcznych deklaracji podatkowych,
 • składanie comiesięcznych plików jpk
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
 • przygotowanie rocznego zeznania PIT-28 w cennie dla klientów

Ceny uzależnione są od rodzaju wykonywanej działalności i są zawsze ostatecznie podawane na rozmowie i wpisane do umowy.

Księgi rachunkowe – Biuro Rachunkowe Tarchomin Cennik

Do 10 dokumentów – 500 zł netto
Do 30 dokumentów 700 zł netto
Do 50 dokumentów – 1000 zł netto

Za każde dodatkowe rozpoczęcie 10 dokumentów – 100 zł netto / miesięcznie.

W ramach obsługi Księgi Rachunkowe otrzymają Państwo:

Przygotowywanie polityki rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont dla nowo powstałych podmiotów,

prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości oraz obowiązującym stanem prawnym,

uzgadnianie kont księgowych oraz prowadzenie rozrachunków zobowiązań i należności,

prowadzenie ewidencji na potrzeby podatku VAT (od towarów i usług)
sporządzanie oraz składanie comiesięcznych deklaracji podatkowych oraz plików jpk,

prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i wartości prawnych,

rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych, takich jak WNT, WDT, import lub eksport usług,

sporządzenie i składanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości,

kontakty z urzędami podatkowymi i pomoc w trakcie kontroli podatkowych,

Sporządzenie Sprawozdania Finansowego, które jest dodatkowo płatne ( średnia miesięczna z 12 miesięcy)

Ceny uzależnione są od rodzaju wykonywanej działalności i są zawsze ostatecznie podawane na rozmowie i wpisane do umowy.

Kadry i płace – Biuro Rachunkowe Tarchomin Cennik

 

Obsługa kadrowo płacowa umowa o pracę – od 40 zł netto / miesięcznie za pracownika

Obsługa kadrowo płacowa umowa zlecenie – od 40 zł netto / miesięcznie za pracownika

Obsługa umów cywilno-prawnych bez ZUS – od 35 zł netto / miesięcznie za pracownika

W ramach usługi Kadr i Płac otrzymują Państwo:

 • Założenie teczki akt osobowych dla nowo zatrudnionego pracownika w cenie
 • sporządzanie list płac pracowników oraz kart wynagrodzeń,
 • prowadzenie akt osobowych, rejestracja zwolnień lekarskich, urlopów, godzin nadliczbowych,
 • naliczanie podatku PIT 4
 • prowadzenie dokumentacji i rozliczeń z ZUS,
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z zawarciem oraz rozwiązaniem stosunku pracy,
 • ewidencja i kontrola ważności okresowych badań lekarskich, szkoleń BHP, urlopów pracowniczych,
 • sporządzanie raportów dla osób ubezpieczonych RMUA,
 • sporządzanie rocznych informacji podatkowych dla pracowników PIT-11,
 • doradztwo w zakresie prawa pracy oraz obowiązków płatników składek ZUS,
 • sporządzanie i obsługa umów cywilnoprawnych.
 • Reprezentacja przed Zus I US
 • Biuro Rachunkowe tarchomin cennik – Zawsze prezentujemy dla Państwa bieżącą ofertę na usługi Kadr i Płac.