fbpx

Kalendarz Podatnika

Kalendarz Podatnika

Kalendarz Podatnika – Czyli do kiedy należy zapłacić podatki, zus oraz złożyć deklaracje podatkowe.

Do 5 każdego miesiąca należy:

Zapłacić składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

Zapłacić składki na fundusz pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych opłacanych przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze.

Do 7 dnia miesiąca należy:

Zapłacić podatek za kartę podatkową

Zapłacić zryczałtowany podatek dochodowy od podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Zapłacić zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych u których od wypłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z tytułu udziału w zyskach

Do 10 dnia miesiąca należy:

Zapłacić składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

Zapłacić składki na fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych od osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie

Złożyć deklarację INTRASTAT

Do 15 dnia miesiąca należy:

Zapłacić składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych od pozostałych płatników

Zapłacić zaliczki na podatek od nieruchomości i podatek leśny od osób prawnych i jednostek niemających osobowości prawnej.

Złożyć informacje o VAT-UE (w formie papierowej)

Do 20 dnia miesiąca należy:

Zapłacić zaliczki na podatek dochodowy od pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz z tytułu umów zlecenia i o dzieło

Zapłacić ryczałt w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Zapłacić zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów osiągniętych z działalności gospodarczej oraz z umów najmu i dzierżawy.

Zapłacić zaliczki na liniowy podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów osiągniętych z działalności gospodarczej.

Zapłacić zaliczki na podatek dochodowy od dochodów zagranicznych (ze stosunku pracy oraz z emerytur i rent) oraz innych dochodów uzyskiwanych bez pośrednictwa płatnika.

Zapłacić zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych.

Zapłacić zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób fizycznych.

Zapłacić składki na PFRON.

Do 25 dnia miesiąca należy:

Złożyć deklaracje i zapłacić podatek VAT (VAT-7, VAT-7K, VAT-8, VAT-12)

Złożyć informacje podsumowujące VAT-UE (w formie elektronicznej)

Złożyć deklaracje i zapłacić podatek akcyzowy (AKC-4).

Do 30 dnia miesiąca należy:

Zapłacić podatek VAT od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu (VAT-11).

Leave a Comment