fbpx

Składki ZUS: Ulga na start, Preferencyjny ZUS, Mały ZUS plus oraz Pełny ZUS - Wszystko już wyjaśniamy poniżej 😉

Składki ZUS – Bardzo często poruszany temat przez nowych przedsiębiorców korzystających z obsługi księgowej naszego biura rachunkowego. Każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do płacenia składek ZUS. Mamy też dobrą wiadomość dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę jako przedsiębiorca lub mieli przerwę wynoszącą minimum 60 miesięcy w prowadzeniu działalności. Takie osoby mogą skorzystać z Ulgi na Start. Są również inne preferencyjne warunki z którymi warto się zapoznać. 

 

Ulga na Start

 

Ulga na start zwalnia cię drogi przedsiębiorco przez sześć pełnych miesięcy od rozpoczęcia działalności z płacenia składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe) oraz składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

 

Z ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy:

 

 • są osobami fizycznymi, czyli prowadzą działalność jednoosobową albo są wspólnikami spółek cywilnych
 • podejmują działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmują ją ponownie, po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia
 • nie wykonują działalności na rzecz byłego pracodawcy, u którego w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym pracowali na etacie i wykonywali czynności wchodzące w zakres obecnie wykonywanej działalności.

 

Ulga na start nie dotyczy ubezpieczenia zdrowotnego. To oznacza, że masz obowiązek zarejestrować się do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacać co miesiąc składkę zdrowotną. W okresie korzystania z Ulgi na start masz także prawo zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS członków swojej rodziny.

 

Korzystając z Ulgi na start będziesz płacić przez 6 pełnych miesięcy wyłącznie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

 

Pamiętaj jednak, że skorzystanie z Ulgi na start oznacza, że nie odkładasz składek na emeryturę lub rentę. Nie otrzymasz także świadczeń w razie choroby albo wypadku,

bo nie jesteś objęty ubezpieczeniami społecznymi.

 

Jak długo można korzystać z Ulgi na start

 

Ulga zwalnia z płacenia składek na ubezpieczenie społeczne przez sześć pełnych miesięcy od rozpoczęcia działalności z płacenia składek:

 

jeżeli rozpoczynasz działalność w trakcie miesiąca, nie wliczasz tego miesiąca do 6 miesięcy, w trakcie których możesz korzystać z Ulgi na start

jeśli działalność rozpoczynasz pierwszego dnia miesiąca, ten miesiąc wliczasz do 6 miesięcy, w których możesz korzystać z ulgi.

 

Jeśli właśnie zaczynasz działalność, ale chcesz zapewnić sobie prawo do świadczeń na przykład chorobowych, możesz zrezygnować z Ulgi na start i opłacać przez 2 lata obniżone składki, od preferencyjnej podstawy.

 

Najważniejsze pytanie – Ile przedsiębiorca będzie płacił do ZUS korzystając z Ulgi na start? 

 

Odpowiedź nie jest taka prosta jakby mogło się wydawać, zasady opłacenia składki zdrowotnej są różne i dopasowane względem wybranej formy opodatkowania. 

 

Korzystając z Ulgi na start, płacisz za siebie wyłącznie składkę zdrowotną.

 

Od początku 2022 roku wysokość składki zdrowotnej zależy od wysokości dochodów oraz wybranej formy opodatkowania.

 

Jeżeli rozliczasz się z podatku dochodowego na zasadach ogólnych (według skali podatkowej), składka na ubezpieczenie zdrowotne stanowi 9% podstawy wymiaru składki.

 

Jeżeli rozliczasz podatek dochodowy od osób fizycznych w formie podatku liniowego (19%), zapłacisz składkę zdrowotną w wysokości 4,9% podstawy wymiaru składki.

 

Ważne! Jeśli rozliczasz podatki dochodowe na zasadach ogólnych (według skali podatkowej) lub liniowo, a twój dochód w danym miesiącu będzie niższy niż minimalne wynagrodzenie obowiązujące w danym roku, to wysokość składki zdrowotnej w tym miesiącu wyniesie 9% minimalnego wynagrodzenia.

 

Minimalne wynagrodzenie w 2022 roku wynosi 3010 zł brutto. Oznacza to, że minimalna składka zdrowotna w 2022 roku wyniesie 270,90 zł.

 

Jeśli rozliczasz podatki dochodowe ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, twoja miesięczna składka zdrowotna wyniesie 9% zryczałtowanej podstawy. W 2022 roku będzie to kwota od 380 zł do 950 zł, w zależności od twoich przychodów.

 

Jeśli rozliczasz podatki dochodowe kartą podatkową to podstawą wymiaru twojej składki na ubezpieczenie zdrowotne będzie minimalne wynagrodzenie obowiązujące w danym roku, a składka zdrowotna w 2022 roku wyniesie 270,90 zł miesięcznie.

 

Deklaracje ZUS przy Uldze na start

 

Każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do wysyłania deklaracji ZUS, oczywiście współpracując z naszym biurem rachunkowym i powierzając nam rozliczenia wszystkie deklaracje będą przez nas wysyłane. Obowiązuje termin przesłania deklaracji i opłaty za składki do 20. dnia następnego miesiąca ( czyli deklaracje i składki za listopad wysyłamy do 20 grudnia i opłacamy do 20 grudnia)

 

 

Co się dzieje po 6 pełnych miesiącach, gdzie nie możemy korzystać już z  Ulgi na start?

Przez kolejne 24 miesiące przedsiębiorca ma prawo do skorzystania z ulgi “Składki od preferencyjnej podstawy”

Jeśli skorzystasz z tej ulgi, przez pełne 24 miesiące opłacasz składki od zadeklarowanej przez ciebie kwoty, nie niższej jednak niż 30% minimalnego wynagrodzenia.

Obowiązkowo dokonujemy zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacasz składkę na to ubezpieczenie.

Jeśli korzystasz ze składek od preferencyjnej, 30% podstawy, to – w odróżnieniu od Ulgi na start – jesteś ubezpieczony (tylko ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne).

Pamiętaj! Niższe składki na ubezpieczenia społeczne będą miały wpływ między innymi na wysokość przysługujących ci świadczeń z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku opiekuńczego, zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego).

Przedsiębiorcy, którzy opłacają preferencyjne składki ZUS nie muszą opłacać składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Składki na te fundusze są ustalane od kwoty równej w okresie miesiąca minimalnemu wynagrodzeniu. Ponieważ podstawa wymiaru składki wynosi 30% minimalnego wynagrodzenia brutto, składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy nie są ustalane.

Przykładowe wyliczenie składek od preferencyjnej podstawy:

 

2022[zł]
Podstawa wymiaru składki (30% minimalnego wynagrodzenia brutto)903
Składka emerytalna (19,52%)176,27
Składka rentowa (8,00%)72,24
Składka chorobowa (dobrowolna) (2,45%)22,12
Składka wypadkowa od 1.04.2021 (1,67%)15,08
Razem (bez składki zdrowotnej)285,71

 

* W tabeli kwota składki jest wyliczona dla stopy procentowej równej 1,67. Taką składkę wypadkową opłacają firmy, które zgłosiły w poprzednim roku kalendarzowym do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie (miesięcznie) nie więcej niż 9 osób.

Pamiętaj! Do powyższych kwot musisz doliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

 

Na Rok 2023 będą to zupełnie inne kwoty, gdyż zmieni się kwota minimalnego wynagrodzenia. 

 

Kolejnym rodzajem ulgi, jest możliwość skorzystania z Mały ZUS Plus

Mały ZUS Plus to niższe, proporcjonalne do dochodu, składki na ubezpieczenia społeczne dla najmniejszych przedsiębiorców. Z rozwiązania mogą korzystać osoby, których przychód w 2021 roku z pozarolniczej działalności gospodarczej przez cały ubiegły rok nie przekroczyła, 120 tys. złotych.

Żeby móc skorzystać z Małego ZUS Plus musisz też prowadzić działalność gospodarczą w poprzednim roku kalendarzowym przez nie mniej niż 60 dni kalendarzowych.

Przy Małym ZUS Plus podstawa wymiaru składek:

 • nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia i
 • nie może być wyższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

 

Pełny ZUS

Drogi przedsiębiorco, jeżeli już skorzystałeś z Ulgi na start, skończył się okres 24 miesięcy preferencyjnych składek ZUS i Twoje dochody przekraczają 120 000 zł to jesteś zobligowany do płacenia pełnej składki ZUS. Poniżej przedstawiamy wyliczenia na 2022 rok. W chwili obecnej na 2022 rok, składka tzw. Dużego zusu wynosi 1211,28 i oczywiście należy do niej doliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne. 

 

Jakie składki przedsiębiorca rozlicza i opłaca za siebie

Jako przedsiębiorca musisz rozliczać i opłacać do ZUS składki za siebie na:

 • ubezpieczenia społeczne, z których:
  • ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe – są obowiązkowe
  • ubezpieczenie chorobowe – jest dobrowolne
 • Fundusz Pracy (FP) i Fundusz Solidarnościowy (FS)
 • ubezpieczenie zdrowotne.

Ważne! Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy cię nie obowiązują, jeśli opłacasz składki od preferencyjnej podstawy, czyli od 30% minimalnego wynagrodzenia i jest to dla ciebie jedyny tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych.

Ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusze Pracy i Solidarnościowy

Przedsiębiorcy, którzy zaczynają działalność lub osiągają niewielkie przychody, mają prawo do ulg, dzięki którym składka opłacana w ZUS może być niższa od standardowej.

Dlatego zanim założysz działalność i zaczniesz płacić składki ZUS skontaktuj się z nami i powierz nam prowadzenie księgowości Twojej firmy. 

Jeśli nie masz prawa do ulg, musisz opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy nie niższej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Minimalna podstawa, od której liczy się składki w 2022 roku, wynosi 3553,20 zł.

Wysokości składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe są wyrażone w procentach i wynoszą:

 • na ubezpieczenie emerytalne – 19,52% podstawy
 • na ubezpieczenia rentowe – 8,00% podstawy
 • na ubezpieczenie chorobowe – 2,45% podstawy
 • na ubezpieczenie wypadkowe: stopa procentowa jest zróżnicowana i zależy od liczby osób ubezpieczonych oraz branży, w której działa firma.

Od 1 kwietnia 2021 roku stopa składki na ubezpieczenie wypadkowe wynosi od 0,67 do 3,33 % podstawy wymiaru na ubezpieczenie wypadkowe.

Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla firmy, zatrudniającej do 9 osób wynosi 1,67%.

Stopy procentowe stawki wypadkowej wzrosły dla niektórych grup działalności. Należą do nich między innymi kategorie Rybactwo, Produkcja mebli, Działalność pocztowa i kurierska, Produkcja napojów, Produkcja wyrobów tytoniowych.

Sprawdź:

Dodatkowo płacisz składkę na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – 2,45% podstawy łącznie.

Pamiętaj! Możesz zadeklarować wyższą podstawę i opłacać wyższe składki, aby w przyszłości otrzymywać wyższe świadczenia, przede wszystkim emerytalne lub rentowe.

Sprawdź, jakie składki w 2022 roku zapłaci za siebie przedsiębiorca, który zgłasza do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych przy minimalnej podstawie wymiaru składki, czyli 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

2022[zł]
Minimalna podstawa wymiaru składki (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego)3553,20
Składka emerytalna (19,52%)693,58
Składka rentowa (8,00%)284,26
Składka chorobowa (dobrowolna) (2,45%)87,05
Składka wypadkowa od 1.04.2021 (1,67%)59,34
Składka na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (2,45%)87,05
Razem (bez składki zdrowotnej)1211,28

Uwaga! Przedsiębiorca nie musi płacić za siebie składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, jeśli:

 • ma prawo do korzystania z obniżonych składek ZUS od preferencyjnej podstawy; w tym przypadku podstawa składek na ubezpieczenia społeczne wynosi 30% minimalnego wynagrodzenia brutto
 • ukończył 60. rok życia – w przypadku mężczyzn – lub 55. rok życia – w przypadku kobiet.

Ubezpieczenie zdrowotne

Do powyższych kwot musisz doliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Ile wynosi składka zdrowotna – Tak jak pisaliśmy wcześniej, nie jest to prosta odpowiedź i jest uzależniona od formy opodatkowania i od dochodów. Bardzo ładnie wytłumaczyliśmy to na górze naszego artykułu w sekcji Ulga na Start. 

Nasze biuro rachunkowe w ramach współpracy świadczy następujące usługi:

 • Pomoc w założeniu działalności gospodarczej
 • Przygotowanie dokumentów do Urzędu Skarbowego i ZUS
 • Reprezentacja przed Urzędem Skarbowym
 • obsługa plików JPK
 • konsultacje księgowe i płacowe
 • składanie aktualizacji
 • rozliczenie roczne – PIT z działalności oraz indywidualne

Zainteresowany założeniem działalności gospodarczej? Zadzwoń lub wyślij do nas maila za pośrednictwem formularza: